บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด ได้เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

 


 

        เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2564 ที่ผ่านมา ตัวแทนบริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด ได้เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ท่านสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลออนไลน์ที่มีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงผลักดันองค์ความรู้ของสินค้าภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจบริการแก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ซึ่งในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณประธานสภาฯ และผู้จัดการสภาฯ คุณวาทิณี อานมณี ที่ให้การต้อนรับทางบริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด เป็นอย่างดี